Replace 26HK and 14HK

ATA21

System21

trim3

Chuẩn bị dụng cụ :

 • 1 hòm MECH.
 • 1 ít dây bảo hiểm.
 • ít giẻ.
 • khẩu trang và mũ vì khá bụi.

Các bước thực hiện thay 26HK ( Hot Air-Pressure Switch ) :

 • Mở Fwd cargo.
 • Mở panel at partition FR34 ( panel chính giữa trong cùng của Fwd cargo )- đầu vít 6 vì ốc khá bé.
 • Vị trí 26HK như hình trên.
 • Tháo connector ,cắt dây bảo hiểm và vặn ra băng cờ lê 11/16.
 • lắp vào, xịt đầu cắm và đánh dây bảo hiểm là xong.

Các bước thực hiện thay 14HK ( Trim Air Pressure Regulating Valve ) :

 • Tháo 1 filter bên trái ( nhìn từ đuôi máy bay lên cho dễ tiếp cận ).
 • Tháo 2 connector 1 và 2 như trên hình.
 • Disconnect control tube (4) khỏi valve ( trong task yêu cầu tháo luôn cả đoạn ống này nhưng không cần thiết ,tìm hiểu về control tube này ).
 • Disconnect the control tube (5) khỏi valve ( cũng tìm hiểu về control tube này )
 • Tháo dây nối mát ( 5,6,7,8,9 , lưu ý 2 washer 6,8 ở 2 phía như hình ) :7/32 và 1/4.
 • Tháo 2 clamp 26 và 28 ( lưu ý nếu lỡ bật PACK thì 2 clamp này khá nóng và khó mở ,dùng tovit chữ nhất bẩy ra khá nhọc ).
 • Thay seal 25 sau đó giữ valve để tháo nốt clamp 31 và thay thêm 2 seal nữa ( cả 2 đều là seal bọc kim loại inside ).
 • Lưu ý , có thể chỉ cần tháo 26 và 31 là được , tuy nhiên valve sẽ hơi kẹt giữa 2 đường ống , nên cần dùng cán búa gỗ khẽ bẩy nhẹ đường ống supply ra là rút ra ok.
 • Lắp vào cũng tương tự lúc tháo ra.

Tìm hiểu cụ thể về 14HK và 2 control tube :

 • Control tube 4 &130 : downstream pressure port ( port P2 )
 • Control tube 3 & 140 : operation pressure port , còn gọi là actuation pressure port ( port P5).

The Pressure Regulating Valve (PRV) is part of the Trim Air System. It is an electropneumatically operated butterfly valve. The PRV has two functions:
– To keep the downstream pressure constant at 280 hPa (4 psi) above the cabin pressure, independently of the upstream pressure.
– To isolate the hot air supply to the Trim Air System from the bleed air.

The pressure regulating valve has:
– A valve housing assembly with a butterfly valve.
– A pneumatic actuator.
– A microswitch assembly.
– A pressure control valve with a solenoid valve assembly, a solenoid dummy assembly and a filter assembly.

Regulator Mode
(1) The operation pressure goes through the filter into the pressure control valve.


(2) When the solenoid valve is energized, the core of the solenoid valve moves into the coil and the spring closes the solenoid valve with the ball. The pressure regulator subsequently controls the pressure in chamber A of the pneumatic actuator which is related to the downstream pressure.


(3) The downstream pressure goes into chamber B and to the pneumatic actuator. The air pressure in chamber B moves the flexible diaphragms against the spring force (2) and the cabin pressure. This movement changes the position of the plunger (3) and the poppet valve (4).


(4) The poppet valve (4) releases the operation pressure related to the downstream pressure. This controls the pressure in chamber A.


(5) The pressure in chamber A pushes the flexible diaphragm against the spring force (1) and moves the linkage. The linkage movement changes the position of the valve flap. The change in position of the valve flap keeps the downstream pressure constant and at 280 hPa (4 psi) above the cabin pressure.


B. Shut-off Mode
(1) When the solenoid valve is de-energized, the valve moves to the open position. This releases the air pressure in chamber A. The spring (1) subsequently closes the valve flap and shuts off the flow of the trim air to the system.
(2) The microswitch shows the valve fully closed position.

Tóm lại : 2 đường control tube này có tác dụng đóng mở Trim valve và duy trì áp suất đầu ra không đổi ở 4psi.

Tìm hiểu thêm về 26HK :

The hot air pressure switch 26HK continuously monitors the pressure of the hot trim-air. If the pressure in the system goes to 6.5 psi (0.4482 bar), the contact in the pressure switch 26HK is closed and the zone controller 8HK sends a signal to the ECAM system. This signal stays until the pressure falls below 5 psi (0.3447 bar).

Facebook Comments Box

Leave a Reply