Replace Of The Rudder Travel Limitation Unit

ATA27

Các bước thực hiện công việc như sau :

Chuẩn bị :

 • New Spare.
 • Ring Pin : 98D27207545000 số lượng 3 cái.
 • Ring Pin : 98D27207546000 số lượng 1 cái.
 • 4 Tab Washer.
 • 2 Chốt chẻ.
 • 1 hộp sealant.
 • 1 đoạn dây bảo hiểm dài.
 • 1 hộp đầu ốc.

Các bước thực hiện như sau :

 • Pressurize the Blue hydraulic system with the electric pump.
 • Put the rudder pedals in the neutral position.
 • Sau đó nhả FAC 1 , FAC 2 và tắt điện máy bay.
 • Lắp chốt pin vào các vị trí sau như trên hình.
 • Tháo 2 connector điện.
 • Nhổ chốt pin 13 ,tháo 2 ốc ở 2 rod , chú ý có 1 washer và cũng có thể có 1 bushing ( cờ lê 5/16 và socket 7/16 là ok )
 • Quá trình này rất dễ rơi ốc , nên chú ý nếu có thì lấy giẻ chặn dưới.
 • Lẫy tab washer 22 ra khỏi ốc 21 để thực hiện tháo được ốc 21 ( socket 7/16 và nối dài nếu cần ).
 • 1 số loại có đệm sealant phía sau rất khó tháo, 1 số loại đã từng tháo rồi không bôi lại sealant nữa , chỉ cần dùng búa và tô vít chữ nhất bé gõ nhẹ là lẫy ra được.
 • Sau khi tháo xong , tháo tiếp 4 ốc 24 phía sau đế , chú ý là có washer đi kèm. Làm bước này để không phải tháo tiếp mát , quá trình thực hiện dễ dàng hơn.
 • Sau khi lắp lại 24 ,23 , tiếp tục thay thế tab washer 22 để lắp lại 21.
 • Sau đó lắp 2 rod , nối 2 đầu connector , và rút các chốt pin là xong toàn bộ quá trình.

Quá trình Test : thực hiện theo Task , không có 1 chút gì khó khăn cả , chỉ có điều chưa hiểu tại sao lại làm vậy.

Sơ đồ nguyên lý chung của rudder.

Rudder

Facebook Comments Box

Leave a Reply