Replacement of the Aileron Servo Control

ATA27
AMM-A318A319A320A321-HVN-Rev.-num_-69-01-Nov-2020-Figure-27-10-00-11200-00-B-SHEET-1-Aileron-Block-Diagram

 • The pressurization of the servocontrol involves the opening of the pressure-line closing valve (2) and of the return-line closing valve (3). Thus, the servovalve (4) is supplied from the HP system and the return system of the servocontrol is connected to the LP system.
 • Servocontrol in the active mode :
  • In this case, the solenoid valve (1) is energized and lets in the HP flow which puts the mode selector valve (5) in the active mode.The two chambers of the actuator are thus connected to the servovalve control lines. The servocontrol is then in the active mode. The Linear Variable-Differential Transducer (LVDT) (11) supplies an electrical signal which identifies this change of state.The feedback transducer (LVDT) (10) gives the servoloop feedback.
 • Servocontrol in the damping mode :
  • In this configuration, the solenoid valve is de-energized and the mode selector-valve (5) moves under the action of its spring. This causes the two chambers of the actuator to be interconnected through the damping orifice (6).The linear variable-differential transformer identifies this change of state.
  • The check valve (7) and the fluid reserve (9) hold the volume of fluid in the actuator chambers. if the temperature of the hydraulic fluid changes-if there is a leakage.The reserve of fluid is permanently connected to the return line of the servovalve( U1 connect to R ). The return relief valve (8) increases the pressure in the return line and permits to fill the reserve of fluid.
 • Final :
  • Active Mode : Solenoid valve is energized.
  • Damping mode : Solenoid is de-energized , nếu có leak hoặc quá nhiệt , servovalve sẽ tự động kết nối đường return line để tăng áp lực thắng relief valve của return line giúp thủy lực thoát về thùng nhanh hơn.
  • The Linear Variable-Differential Transducer (LVDT) (11) : xác định sự thay đổi trạng thái : active mode hay damping mode.
  • The feedback transducer (LVDT) (10) : đưa thông tin vị trí của piston đến servovalve.
 • Operation after an electrical failure : Servocontrol in the damping mode
 • Operation after a hydraulic failure : The closing valves (2) and (3) close and isolate the servocontrol from the hydraulic system of the aircraft. If there is a rupture of the aircraft return line, the return relief valve holds the volume of fluid in the fluid reserve.The mode selector valve moves under the action of its spring. Then the servocontrol operates in the damping mode.

Replacement of the Aileron Servo Control:

 • Dụng cụ chuẩn bị :
  • 1 hòm Mech.
  • 1 hộp càng cua.
  • Nhiều giẻ lau vì có thủy lực.
  • 1 túi bóng to vừa phải đựng thủy lực.
  • Gang tay.
  • Tool AILERON COLLAR.
  • 1 hộp mở vít +dây bảo hiểm.
  • Aileron Servo Control mới + 2 chốt chẻ loại to.
 • Tiến hành công việc :
 1. Tháo :
 • Remove panel như trong Task.
  • FOR 33CE1 (SERVO CTL-L AILERON, INBD G), 33CE3 (SERVO CTL-L AILERON, OUTBD B) remove 575AT, 575KB, 590AB.
  • FOR 33CE2 (SERVO CTL-R AILERON, INBD G), 33CE4 (SERVO CTL-R AILERON, OUTBD B) remove 675AT, 675KB, 690AB
 • Depressurize cả 3 hệ thống thủy lực + Depressurize 3 Resevoirs.
 • Manual nâng Aileron lên và dùng tool AILERON COLLAR để apply vào actuator của Servo Control không phải thay thế ( để giữ cho Aileron ở vị trí cao nhất ).
 • Disconnect electric connector.
 • Tháo 2 chốt chẻ ở vị trí 44 & 55 ( tương đối khó tháo vì khá chật hhẹp, phải để gần thẳng được chốt chẻ mới rút được ).
 • Rút 45 và 56 ra , sau đó dùng đầu socket hoặc cờ lê 1 inch để tháo 46 và 57 ra ( giữ nguyên 62 và 66 ).
 • Tháo 2 locking plate 61 và 65 , lưu ý để tháo 61 khá khó do ốc 60 nằm bị khuất , dùng extension dài và đầu mở ốc xoay được để tháo ra.
 • Cắt dây bảo hiểm và tháo 2 miếng kẹp giữ đường ống thủy lực.
 • 1 người đỡ servocontrol sau đó rút 2 chốt 62 và 666 ra ( trọng lượng khoảng 5 đến 8kg , không quá khó giữ )
 • Chuẩn bị túi ny lông và giẻ để tháo 2 đầu ống thủy lực nối vào servo control.
 • lấy 2 miếng túi bóng nhỏ bịt 2 đường ống thủy lực và buộc bằng dây bảo hiểm ( buộc nhẹ tránh móp ống ).
 • Giữ nguyên túi bóng to trùm servo control và rút ra ngoài.

2. Lắp :

 • Tháo 2 miếng nhựa kẹp đường ống của servo control mới , giữ nguyên các cover của connector điện và thủy lực.
 • Lắp vị trí 2 chốt 62 và 66 ( 62 trước ).
 • Lưu ý khi lắp 62 : để ý lỗ lắp chốt chẻ qua ra ngoài để có thể lắp chốt chẻ dễ hơn. Trước khi lắp 66 thì nên lắp 61 vào 62 trước và align 61 vào chốt 59 , vặn luôn 60 cũng được.
 • Hoàn thiện xong 66 ,65 , các ốc giữ và lắp chốt chẻ.
 • Tháo 2 cover đường ống thủy lực sau đó lắp 2 ống thủy lực vào , ốp nhựa + đánh bảo hiểm.
 • Tháo cover connector điện và nối dây.
 • Tháo AILERON COLLAR ở servo control còn lại , rút thang ra , đóng cầu chì , tăng áp hệ thống thủy lực và test. Check leak 2 đường ống thủy lực , đóng panel và Done.

Check of the Aileron Servo Controls Fluid Reserve Piston Position with the Hydraulic Reservoirs Depressurized:

 • Pressurize the aircraft hydraulic systems.
 • On each servo control (1), make sure that the indicator of the fluid-reserve (2) pist on is in the maximum extended position.
 • Depressurize the aircraft hydraulic systems.
 • Depressurize the hydraulic reservoirs.
 • Check of the Position of the Fluid Reserve Piston of the Aileron Servo Controls : After three hours, on the fluid reserve (2), with a RULE make sure that the indicato r does not retract more than 32 mm (1,2598 in.). If the indicator retracts more than 32 mm (1.2598 in.), the pressure and return line closing valves are not sealed. You must remove the servo control (1) f or repair.

Facebook Comments Box

Leave a Reply