Replacement Of The Rudder Trim Actuator

ATA27

Tool cần chuẩn bị :

 • 1 hòm Mech , lấy thêm kìm cắt , kìm mỏ quạ loại xịn dùng ổn hơn.
 • 1 tròng 7/16 loại dài.
 • Dây bảo hiểm loại to.
 • Tool mượn trong Base :

Loại 6137-013 và 6137-060 tương ứng với các loại actuator khác nhau , thường thì cái này có sẵn trong Spare luôn , không cần phải mượn nữa.

Các bước thực hiện như sau :

 • Remove access panel 325BR.
 • Open access panel 325BL.
 • Pressurize the Blue hydraulic system with the Blue electric pump : Put the rudder pedals in the neutral position ( make sure that the RUD TRIM indicator shows 0 ).
 • Release the FLT CTL/FAC 1/FAC 2 pushbutton switch.
 • Nhổ các cầu chì sau :
 • Tháo hydraulic bracket (45) ra khỏi rudder control frame (32) : tháo 44 ,43 và 42 ( lưu ý là không tháo các đường ống thủy lực ra khỏi 45 ).
 • Tháo bonding straps (41) khỏi rudder control frame (32) : tháo 39 ,40 và lôi rời 41 khỏi 32 , lưu ý là không tháo hoàn toàn 41 ( ko cần thiết ).
 • Tháo 32 ra khỏi 36 : tháo 33,34,35,37,38 ( cần thận 38 missing , nên bỏ tạm 38 vào 36 và đánh bảo hiểm để giữ cho chắc ).
 • Tháo 2 connector A và B khỏi rudder trim actuator :lưu ý đánh dấu vị trí connector để lắp lại.
 • Tháo 4 ốc 11 , có vị trí có dây tiếp mát ( cắt dây bảo hiểm mới tháo được ).
 • Hạ actuator xuống để disconnect splined shaft (7) ra khỏi the universal joint (6).
 • Lựa và rút actuator ra ở phía bên phải và lôi ra.
 • Done.

Facebook Comments Box

Leave a Reply