Removal of the MLG Lockstay Actuating-Cylinder

ATA32

Các bước thực hiện như sau :

1.Installation of the Brace Tool on the Lockstay Actuator : thực hiện safety Spring

tool

Các bước gá tool như sau , item 10 ở phía dưới , gá item 10 trước sau đó chốt pin 1 vào ( nó sẽ ko vào hết , nhưng không sao , nó giữ item 10 là được rồi ).

Sau đó lựa để đưa item 6 vào giữa phía trên của 2 spring , nếu không lắp được thì có thể điều chỉnh độ dài của tool qua item 11. Done.

2. Bắt đầu quá trình tháo lắp Actuator.

lockstay

 • Bóc hết sealant tại các vị trí 1 , 15 và 9 : Phải dùng tool sắt nhọn 1 đầu cong để xử lý vị trí 15 vì rất khó tiếp cận.
 • Sau khi bóc xong sealant 15 , dùng tool đặc biệt : 460006437 để giữ item 13 , tìm cách đẩy tab washer 16 khỏi chân ốc 15 thì mới dùng cờ lê tròng 1/2 tiếp cận được. ( vị trí 15 phải dùng tròng 1/2 vì hơi khó tiếp cận ).
 • Tháo chốt pin 10 , sau đó là 6,7,8,9,11.
 • Cuối cùng là cắt dây bảo hiểm taị 2 đường thủy lực 1 , tháo 4 ốc số 5.
 • Lưu ý trước khi rút 2 dây thủy lực này , phải xả hết áp hệ thống green , yellow , blue.
 • Mặc dù đã xả áp , nhưng áp suất thủy lực trong actuator vẫn còn nhiều , dùng rẻ bịt bao quanh 2 đường ống và đẩy từ từ ra , tránh thủy lực bắn vào người , mắt.
 • Rút ra , thay 4 seal rồi lắp lại vào , đánh bảo hiểm trước khi lắp lại.
 • Khi lắp lưu ý các washer bên trong của các Greasers trên và dưới.Lắp phần Greaser phía trên chỗ đường ống thủy lực trước , phải khéo chút để lắp được tab washer.
 • Nếu Geaser dưới không vừa , có thể điều chỉnh bằng Brace Tool ( item 11 ).
 • Sau đó chốt pin 10 và apply sealant.
 • Cuối cùng là test giả lập quá trình thu thả càng : Sẽ làm sau.
Facebook Comments Box

Leave a Reply