Engine Bleed Air Supply System General

ATA36

-Hệ thống bleed của 2 động cơ là giống nhau và độc lập với nhau.

-Khí đi từ tầng trung áp của máy nén cao áp đi qua valve 1 chiều gọi là IP valve ( chỉ là check valve , không có tín hiệu điều khiển ). Hoặc khí đi từ tầng cao áp của máy nén cao áp đi qua HP bleed valve , tất cả phụ thuộc vào tốc độ của engine.

-Khi tốc độ engine thấp , đặc biệt khi giảm xuống iddle , khí qua IP port là không đủ , khí được tự động dẫn lên qua HP port ( tầng 10 của máy nén cao áp ) đi qua HP bleed valve . IP check valve tự động đóng theo chiều đi vào vì áp suất bé hơn.

-Khi tốc độ engine cao , khí bleed ở chế độ normal config , khí được lấy từ tầng 7 của máy nén cao áp và đi qua IP check valve , HP bleed valve đóng.

-Dòng khí sau khi qua IP và HP valve sẽ được điều chỉnh bởi PRV tới giá trị áp suất mong muốn. Valve này có thể được điều khiển vào vị trí close thông qua 1 solenoid gắn ở trên precooler , sẽ tìm hiểu cụ thể sau. PRV và HP valve được kết nối với nhau qua 1 đường sense line , khi ENG Bleed bị OFF , cả 2 valve này đều đóng cùng lúc và khí dư bên trong được vent ra bên ngoài.

-Để tránh hỏng hóc gây ra khi PRV bị lỗi , hệ thống có 1 Overpressure Valve gắn ở đầu ra của PRV , nó sẽ đóng khi áp suất đầu ra của PRV chạm ngưỡng close của OPV.

-Khí sau khi được điều áp sẽ qua Precooler , khí sẽ được giảm nhiệt độ. Khí được làm lạnh bởi dòng khí lạnh qua Engine Fan , dòng khí này đi qua Fan Air Valve ( FAV được điều khiển thông qua 1 Thermostat ).

Engine-Bleed

  1. Bleed Transfer Pressure Transducer ( 7HA1 & 7HA2 ).( Press Transfered Pressure Transducer )

Pressure Transducer 7HA được nối với 1 ông sense line với đầu ra của HP Valve , nó có nhiệm vụ convert áp suất khí thành tín hiệu điện và gửi đến BMC.

ENG 1 (2) HP VALVE FAULT
The failure is shown amber on the EWD associated to indications on the
ECAM BLEED page. This warning is triggered by the transferred pressure
transducer
, when the transferred pressure is lower than 23 psi during more than 15 sec and the HP valve stays closed, when the engine is at
idle
. Chú ý message này chỉ xuất hiện khi Engine ở idle , do khi Engine ở trên idle thì khí Bleed qua IP check valve và đóng HP valve , hoạt động của HP valve là không cần thiết.

2. Bleed Regulated Pressure Transducer ( 8HA1 & 8HA2 )

(8HA) is connected with a sense line to the pneumatic duct downstream of the PRV , nó có nhiệm vụ convert áp suất khí thành tín hiệu điện và gửi đến BMC.

Facebook Comments Box

Leave a Reply