Replace of the Power Plant (APU)

ATA49

Cầu chì cần nhổ :

Các lưu ý trước khi làm :

1.The removal of the APU is also possible without a removal of the access doors.

2.Do the dimensional check of the APU vibration isolators , cụ thể như sau :

Make sure that the measured distances are not more than the permitted dimensions DIM A and DIM B.

-DIM A is max 9.5 mm (0.3740 in.).

-DIM B is max 18.0 mm (0.7087 in.).


If the measured distance on any or all of the vibration isolator(s) is more than the permitted DIM A and DIM B, replace all vibration isolators.

Các bước thực hiện cụ thể như sau :

Tool cần mượn :

 • 2 hòm MECH
 • 2 giá đỡ ngoài giá đỡ sẵn có của APU mới
 • tool nâng hạn APU
 • tool chống hỏng ren vibration isolators.
 • torque max 100 lb.ft.
 • 7 lon dầu.
 • dây bảo hiểm.
 • 1 hộp RP7 , 1 hộp xịt contactor.

Các bước tiến hành :

 • Tháo clamp chỗ exhaust làm mát oil của APU.
 • Tháo clamp chỗ bleed valve ( clamp gần bleed valve nhất ).
 • Cắt bảo hiểm và tháo ốc giữ của đường fuel feed ( điểm xa Apu nhất ).
 • Tháo cách nhiệt đường exhaust của APU ( cắt dây bảo hiểm và tháo ra dễ dang , có 1 clamp số 4 giữ ) ( còn gọi là : insulation blanket ) , tháo đường số 6.
 • Tháo các đường harness , lưu ý là nên chụp ảnh lại toàn bộ đường harness trước khi tháo , tránh tình trạng nhầm lẫn cách đi dây , dẫn đến mất rất nhiều time để chỉnh sửa lại.
 • Bắt đầu lắp tool lên xuống APU và các điểm giữ như hình dưới.
 • Dùng 2 cái hoist giữ , 1 cái trên trần APU và 1 cái gắn trên đỉnh APU.
 • Đẩy dây cable ra dần bên ngoài trước khi lắp ráp các phần lại với nhau , lưu ý phải dùng kìm mỏ quạ vặn chặt các điểm nối lại để tránh nguy cơ bị rơi ra trong quá trình nâng hạ APU.
 • Sau khi lắp xong , xịt 1 chút PR7 vào các điểm mount nuts tránh nguy cơ hoen rỉ khó vặn ra có nguy cơ cháy ren của vibration isolators. Sau đó nởi lỏng các nuts này ra 1 chút. Tháo 2 dây bảo hiểm 2 bên.
 • Bước tiếp theo dùng tool nâng để nâng APU lên 1 chút , bước này rất quan trọng , nếu không kéo căng dây cable nâng APU lên , rất dễ làm lệch các điểm giữ APU trong quá trình hạ xuống.
 • Sau đó tháo hoàn toàn 3 nuts giữ. 3 người đứng ở 3 vị trí mount này để chỉnh cho các điểm giữ của APU thoát ra hoàn toàn khỏi Vibration isolator mount , quá trình này rất từ từ để cân đối đều việc thoát ra khỏi cả 3 vị trí.
 • Sau khi hạ xuống giá , lắp ốc giữ APU , sau đó swap đồ từ APU cũ sang APU mới nếu APU mới chưa có , thường là bao gồm APU GEN , Hoist Points , Starter.
 • Quá trình nâng lên cũng rất quan trọng , 3 người theo dõi 3 điểm đã được gắn protective cover chống hỏng ren , lên từ từ và cân chỉnh đều 3 điểm , ok rồi thì bắt ốc , torque chuẩn như trong AMM , sau đó lắp harness , các vị trí tiếp nối , fuel feed , đánh bảo hiểm.
 • Cấp điện cho máy bay , bật Master Switch lên , bắt đầu quá trình bleed cho đường fuel feed của APU.
 • Sau đó nổ máy check leak lần nữa là DONE.

Facebook Comments Box

Leave a Reply