Check Starter Duct Rod NEO

EnginePW
  • Dùng cờ lê 1/2 xoay thử rod xem có xoay được không , nếu không thể xoay được thì remove để chỉnh lại chiều dài của rod.
  • Tháo cả rod ra để chỉnh lại , hoặc chỉ tháo 1 đầu để chỉnh.
  • Dùng tành tạch và socket + tay lắc 3/8 để tháo bolt 5 và nut 4. Lưu ý có thể khá khó để lôi bolt 5 ra , cần dùng tành tạch để lắc 1 đầu bolt 5 , đầu còn lại gõ búa nhựa sau khi đã tháo xong nut 4.
  • Tháo dây bảo hiểm đầu nối với Lower Starter Duct , nới lỏng nut 17, vặn Rod End 16 , đo khoảng cách A , nằm trong khoảng : 4.585 in. (116.459 mm) and 4.615 in. (117.221 mm).
  • Đánh lại bảo hiểm và lắp lại rod vào Lower Starter Duct.
  • Kiểm tra xem rod có loosen hay không , nếu ok thì done , không thì chỉnh lại.
Facebook Comments Box

Leave a Reply