Engine Fuel Distribution

EngineIAE
Engine-Fuel-Distribution-Schematic

Fuel từ thùng dầu chảy qua bơm thấp áp ly tâm ( LP Pump) qua FCOC , sau đó qua 1 filter và vào bơm bánh răng cao áp ( HP Pump ) , fuel sau đấy đi qua FMU ( FUEL METERING UNIT ) , từ FMU , nó chia thành 2 đường :

 • Qua Fuel flow meterFuel Distribution Valve để cung cấp cho buồng đốt .
 • Cung cấp áp suất thủy lực cho all hydraulic system external actuators.

Các actuator đó bao gồm :

 • Air Cooler Oil Cooler (ACOC) air modulating valve
 • booster stage bleed valve actuators
 • stator vane actuator
 • High Pressure Turbine Active Clearance Control (HPTACC)
 • Low Pressure Turbine Active Clearance Control (LPTACC)

Toàn bộ các đường return hồi fuel về sẽ đều phải qua Fuel Diverter and Return Valve ( FDRV ). FDRV có 4 cấu hình hoạt động cơ bản , EEC sẽ dựa vào các thông số nhiệt độ IDG Oil , Engine OilFuel Temperature để lựa chọn cấu hình hợp lý.

Các component cụ thể như sau :

 1. Fuel Pump

The Low Pressure/High Pressure (LP/HP) fuel pumps are housed in a single pump unit which is driven by a common gearbox output shaft. A LP stage and a HP stage provide fuel at the flows and pressures required for the operation of the hydromechanical components and for combustion in the burner.The unit consists of a LP centrifugal boost stage which feeds an HP single stage, two gear pump. The housing has a provision for the installation of the FMU.Fuel from the aircraft tanks flows to the LP stage of the engine fuel pumps, through the aircraft fuel pumps.The LP pump is designed to provide fuel to the HP gear stage with the aircraft pumps inoperative. After passing through the LP boost stage, the fuel flows through the fuel filter to the HP gear stage. A coarse mesh strainer is provided at the inlet to the HP gear stage. This stage is protected from overpressure by a relief valve. Excess flow from the gear stage pump is recirculated through the FMU bypass loop to the low pressure side of the pump.

LP/HP Pump được chứa trong cùng 1 khối ( Single Pump Unit ) , được cung cấp động lực bởi Common Gearbox Output Shaft. Unit này cũng có vị trí để lắp được FMU.

Trước khi vào HP Pump , fuel sẽ đi qua 1 Filter ,cơ cấu filter bao gồm : 1 coarse mesh strainer và 1 Filter Bypass Valve tránh trường hợp strainer bị tắc.

Tại HP Pump sẽ có 1 cơ cấu Pressure Relief Valve tránh quá áp đầu ra của bơm , dòng quá áp sẽ được FMU cho chảy qua FDRV để hồi về Tank. Valve này giới hạn việc chênh áp đầu ra của bơm là 1365 psi ( 94 bar ).

2. Fuel Filter

The fuel filter element gắn bên dưới FCOC , bên trong FCOC có các cơ cấu hỗ trợ cho Filter như sau :

(a)A filter cap ( item 8 ) which has a pressure plate to keep the filter element in position once installed.

(b)A filter bypass valve ( item 7 ) to let the fuel go around the filter element when it becomes clogged.The filter cap of the FCOC also includes a fuel drain plug to drain the fuel for maintenance purposes.
The filter bypass valve keeps a pressure drop across the filter element to a maximum of 17 psi (1.17 bar) differential. If the pressure drop is higher than the maximum limit, the bypass valve will start to open and let the fuel go around the filter element.

Tóm lại : áp suất max của fuel khi đi qua Filter là 17psi , khi lọc tắc , áp suất bên trong sẽ tăng lên , khi đó bypass valve sẽ mở 1 đường để fuel đi ra xung quanh filter ( không lọc qua filter nữa ) và đi ra ngoài đến HP Pump.

3. Fuel Diverter and Return Valve ( FDRV )

The FDV có 2 vị trí selector valve , tương ứng với valve A và valve B. The FRV cũng có 2 main valve , tương ứng với valve C và valve D.

EEC đưa tín hiệu điện tử đến FDRV để thay đổi vị trí của các valve này , FDRV cũng gửi tín hiệu feedback trở lại EEC để thông báo vị trí của các valve này trong khối FDRV , dòng fuel thay đổi tương ứng với vị trí của các valve này , vì thế dòng fuel có thể được điều khiển thông qua FDRV và EEC.

Cần tìm hiểu :

 • Vị trí LP/HP Pump.
 • Các đường ra vào , các valve của FCOC / FDRV.
 • IDG FCOC.
 • Pressure relief valve.
 • FMU.
 • Các đường ra vào của các actuators.

Variable Stator Vane (VSV) Actuator

ACOC air modulating valve

Low Pressure Compressor (LPC) Bleed-Master Actuator

HP/LP Turbine Active Clearance Control

Facebook Comments Box

Leave a Reply