Engine HP Turbine Cooling

EngineIAE
  1. SBE 75-0081

Một hệ thống làm mát HP Turbine cung cấp khí làm mát stage 2 turbine bladeHP 1 turbine disk bores trong tất cả các chế độ hoạt động của Engine. Nguồn khí được lấy từ khí của 10th stage compressor bleed và dòng khí này được đi qua Stage 10 cooling air continuous flow adapter rồi mới đi qua các Tubes.

The source of this air is 10th stage compressor bleed. Four external pipes carry equal cooling air flow from four locations on the HP compressor case to four locations on the HP turbine case.

2. Pre SBE 75-0081

The HP turbine cooling controlled air system consists of:

-a control valve.

-a valve solenoid (controlled by EEC).

-2 tubes.

Control Valve
HPC Stage 10 Bleed Valve Solenoid

  • Control Valve

Chỉ có 2 vị trí close hoặc open , thường thì valve này luôn mở , nó có 1 visual indicator trên valve , tương ứng với 2 vị trí có thể được gửi đến EEC cho mục đích xác định lỗi.

  • Solenoid valve

là valve ngoài cũng bên trái , bên cạnh là 3 valve tầng 7 , nó dựa vào tín hiệu của EEC để được energized hoặc de-energized , khi được energized nó sẽ cấp high pressure compressor discharge air tới control valve để đóng dòng khí cấp cho việc cooling. Và ngược lại khi nó de-energized.

Facebook Comments Box

Leave a Reply