Engine Oil-Components and Location

EngineIAE
  1. Oil Pressure Pump and Filter Assembly

The pressure pump housing incorporates:

  • the pressure oil filter : item 12 , strainer suction.
  • a cold-start pressure valve : relief valve
  • a pressure-pump- flow triming valve
  • Overflow port : đi qua sleeve.

The pump is a gear type pump with two rotating meshing gears ( Gear Mesh ) (rotating at 21,8 % of the high rotor speed) : truyền chuyển động thông qua 2 Gear Mesh này làm giảm tốc độc của bơm xuống.

Đường cấp oil cho Pump chạy bên vách của Gearbox ,không nhìn thấy đường ống bên ngoài được.Lọc qua filter trước khi vào pump.

2. Bearing Compartments.

Cần tìm chính xác đường Oil in và Oil Out của 3 cụm bearing compartment : No1,2,3 ; No4 và No5 , refer theo hình trên.

ENGINE_OIL

3. Scavenge Pump

The scavenge pump is a five-stage pump on the rear left side of the geabox. Four stages of the scavenge pump are two-gear displacement pumps which operate at 21.8 percent of the high rotor-shaft speed.The stage used for the two main gearbox scavenge lines consists of three meshing gears producing two inlets and outlets on opposite sides. It operates at the same speed as the other stages.

4. Scavenge filter ( Common Scavenge filter )

One bypass valve which opens if the filter clogs (set at 20 psi) : cần tìm chính xác vị trí bypass valve này.

5. Scavenge Filter Delta P Switch 12 Psi.

It’s Scavenge Filter Differential Pressure Switch : The differential pressure switch is set to operate when the differential pressure increases and gets to 12 psi plus or minus 2 psi.

6. De-Oiler

Các Component có đường đến De-oiler :

  • Tank : có 1 đường từ phía trên của tank đến De-oiler , mục đích chủ yếu để vent khí , oil tránh quá áp trong bình tank trường hợp oil nóng từ Scavenge Pump chảy về.
  • No4 Bearing Compartment : chảy về De-oiler thông qua 2-position No4 Bearing Valve ( khác với các Main component khác ).
  • No1,2,3 Bearing Compartment : có 1 đường đến De-oiler ( bên phải Fan Cowl ) , mục đích vent khí và oil.
  • Main Gear Box : vent khí và oil qua De-oiler.

7. Chip detector : để phát hiện mạt kim loại trên đường hồi về Scavenge Pump ( Chỉ cần mở Fan cowl là đếm đủ , nằm phía dưới , bên trái động cơ ).

Facebook Comments Box

Leave a Reply