INSPECTION OF THE HP COMPRESSOR STAGE 3 ROTOR CLAPPER

EngineIAE

Dụng cụ cần chuẩn bị :

 • 1 hòm MECH ( chọn hòm có tovit chữ nhất dài , to và chưa bị sứt đầu nhiều để mở C Duct ).
 • Socket 9/16 dàì.
 • Tay đòn dài để quay HP compressor.
 • Seal thay thế của Crank Cover.
 • Mỡ Chì.
 • CRC.

Các bước thực hiện.

 • Mở cả 2 bên C duct.
 • Mở 2 port A và B ( nếu khó quá thì xịt CRC và chờ 15 phút ) , vị trí cụ thể:
 • Mở Crank Cover để quay HP Compressor.
 • Nối tay lắc to với extension dài , lắp socket 9/16 dài , dùng tay đòn để quay.
 • Sau khi soi xong , bôi mỡ chì đầu ốc của port A và B , sau đó lắp vào và torque giá trị 90 lb.in.
 • Đợi 2 phút sau torque lại giá trị 90lb.in một lần nữa.
 • Lắp lại Crank Cover , torque 2 nut cũng giá trị 90 lb.in.
Facebook Comments Box

Leave a Reply