Replace Bleed Pressure-Regulator Valve (A321 NEO)

EnginePW

-Cầu chì cần nhổ và safety.

-De-active Thrust Reverser for maintenance

-Tháo dây điện cấp nguồn cho PRV.

-Nới lỏng Starter Duct và thực hiện remove như sau :

+ Tháo 2 rod giữ phía dưới của Starter Duct.

+ Tháo 1 đầu sense line nối giữa Starter Duct và PRV ( Tháo cả 2 cũng được nhưng lúc lắp lại cẩn thận chút ).( Pylon-HPV Sense Tube)

+ Tháo luôn 1 đầu sensor line còn lại nối đến PRV( PRV Muscle Sense Tube ).

+ Tháo 2 clamp giữ ống Starter Duct.

+ Tháo 2 clamp giữ PRV.

+ 1 Mech kéo Starter Duct lệch ra 1 chút là rút PRV ra.

+ Lưu ý có 1 seal thép nối giữ PRV và Starter Duct.

+ Kiểm tra seal , nếu hỏng thì thay luôn , không hỏng dùng lại bình thường.

+ Lưu ý trên PRV có 1 pin , phải align nó vào Starter Duct rồi mới lắp lại Clamp được.

+ Phải lắp Pylon-HPV Sense Tube trước khi vặn chặt clamp vì nếu vặn chặt clamp nó sẽ rất khó lắp Tube này. Sau đó vặn chặt lại.

+ Tiếp tục gá PRV-HP Sense Tube vào vị trí và vặn tay vào 1 số ren. Sau đó gá lại 2 coupling của Starter Duct.Lưu ý là chỉ gá vào vị trí mà không vặn chặt ngay.

+ Lắp 2 rod , lưu ý vị trí của 2 washer và 2 bushing bên trong, chiều vào của screw đi qua 1 washer , sau đó là 1 busing ( Căn chỉnh chuẩn rồi dùng cờ lê , búa gõ nhẹ mới vào được vì nó khá chặt ).

+ Sau khi lắp xong 2 rod , vặn chặt rồi thì vặn chặt 2 coupling Starter.Vặn chuẩn 2 đường Sense Tube , nối lại dây điện cấp nguồn là xong.

Facebook Comments Box

Leave a Reply