Replacement of the Common Nozzle Assembly

EngineIAE

Dụng cụ chuẩn bị :

  • 2 hòm MECH.
  • Đầu chuyển to sang bé để lắp socket 5/16.
  • 1 hộp xịt rỉ sét vì CNA nhiệt độ cao , ốc khó tháo.
  • 1 giá đỡ CNA ( tầng 2 kho tool nhà 7 tầng ).

Chuẩn bị thực hiện công việc :

  • Xịt hộp rỉ sét vào ốc giữ của CNA ( item 5 và 4 ), chờ đợi khoảng 5 phút để dễ tháo hơn.
  • Tháo 5 và 4 , lưu ý để lại 1 số vị trí 10h,4h,2h,8h mỗi vị trí 1 ốc để giữ CNA không bị rơi.
  • Tiếp tục tháo ống ACAC exhaust duct lower segment ( thuộc No.4 bearing air cooler ) , bằng cách tháo clamp , 3 ốc giữ bên dưới bằng cờ lê và socket 1/4.
  • Sau đó cho giá đỡ vào , nâng giá đỡ lên chạm vào CNA, hơi căng 1 chút xíu. Tháo nốt các ốc giữ còn lại của CNA , sau đó hạ dần giá đỡ xuống là xong.
  • Lưu ý cần 4 đến 5 người để có thể di chuyển CNA từ giá lên bàn vì khá nặng.
Facebook Comments Box

Leave a Reply