Replacement Of The Igniter Plug

EnginePW
 • BEFORE YOU REMOVE/INSTALL IGNITION COMPONENTS:
  • WAIT FOR SOME MINUTES AFTER THE IGNITION SYSTEM IS USED
  • MAKE SURE THAT THE ENG/MODE SELECTOR SWITCH IS IN THE NORM POSITION.
 • Chú ý : Không được phép bẻ cong hay vặn xoắn cable điện của ignition vì có thể là hỏng cable và hỏng Igniter Plug Ceramic ( tháo cable khỏi giá đỡ trước nếu cần ).
 • Dùng càng cua tháo ignition cable khỏi igniter plug.
 • Dùng tool chuyên dụng IGNITER ADAPTER (PWA211825) để đảm bảo insert vẫn giữ nguyên vị trí.
 • Dùng cờ lê 1 để giữ tại vị trí gần drive attachment.
 • Dùng 1 WRENCH – SOCKET để gắn vào drive attachment và vặn Igniter plug ra.
 • Nếu trường hợp insert bị loosen , có thể torque lại insert với dải torque từ 400 đến 470 lbf.in.
 • Khi install Igniter Plug , dùng tay vặn Plug vào Insert trước , sau đó gắn WRENCH – SOCKET vào drive attachment và dùng torque khoảng 300 đến 350 lbf.in để vặn chặt plug.
 • Chú ý khi lắp Igniter Cable cũng như lúc tháo , không bẻ và vặn xoắn cable , vì có thể gây damage.
 • Dùng hand vặn cable vào để đảm bảo không bị lệch ren khi dùng tool.
 • Torque nut của cable giá trị khoảng 225 đến 250 lbf.in.
 • Đóng cầu chì và thực hiện quá trình test.
Facebook Comments Box

Leave a Reply