Review Task : Clean the Engine Gas Path for Performance Improvement (Water only)

EngineIAE
 1. Các Caution cần đặc biệt lưu ý trước khi thực hiện task :
 • DO NOT USE WATER TO WASH ENGINES WITH GAS PATHS THAT HAVE BEEN EXPOSE D TO DRY POWDER FIRE EXTINGUISHING AGENTS. THESE AGENTS ARE NOT WATER S OLUBLE. IF YOU CLEAN WITH WATER, THESE MATERIALS WILL BOND TO ENGINE PA RTS.
 • THE ENGINE EGT MUST BE BELOW 150 DEG.F (65.6 DEG.C) TO PREVENT ENGINE DA MAGE.

2. Safety Precautions :

 • Make sure that the ON legend of the ENG/FADEC GND PWR/1(2) pushbutton s witch is off.

3. Dụng cụ cần chuẩn bị :

 • 1 hòm MECH.
 • 2 torque có dải như sau :
  • Torque wrench: range to between 159 and 177 lbf.in (1. 80 and 2.00 m.daN)
  • Torque wrench: range to between 283 and 310 lbf.in (3. 20 and 3.50 m.daN)
 • 1 ring pin : IAE4J12031
 • 1 dụng cụ phun nước rửa động cơ : IAE4J12034
 • 1 số plug bịt các connector hoặc túi nylong nếu không có plug.
 • Giẻ lau và dây bảo hiểm.

4. Tiến hành công việc :

 • Deactivate the thrust reverser Hydraulic Control Unit (HCU) ( Hiếm khi thực hiện ).
 • On the AIR COND panel 30VU, release the ENG 1(2) BLEED pushbutton switch.
 • Disconnect các đường ống như sau :
 • Disconnect the P4.9 air sense tube to the Electronic Engine Control (EEC) from the fitting at the bottom of the turbine exhaust case. Lưu ý vị trí này khá khó tháo và có nguy cơ hỏng ren khi vặn lại , vì thế phải làm cẩn thận. Sau đó lắp plug vào cuối đường ống ( nối tới EEC ).
 • Disconnect the Pb (PS3) sensing air tube from the auto start probe. Lắp plug vào disconnected air tube end.
 • Disconnect the stage 12 (P3) make-up air valve muscle air tube from the off-take t ube before you do the core wash. Install the PLUG – BLANKING on the disconnected.
 • Install the RING – Pin (IAE4J12031) và water wash tube :
  • Lắp thanh gỗ vào vị trí Fan Frame Outer Struts.
  • Vị trí : on the front and aft sides of the No. 7 and No. 8 struts.
  • Đưa water wash tube vào giữa 4 thanh gỗ , song song với engine , cẩn thận không chạm vào fan exit guide vanes.
  • Cuối cùng đảm bảo tube nozzle does not touch the inlet guide vanes , rồi siết chặt các clamp lại by hand.
 • Nối ống với nguồn nước , áp suất nước từ 40 đến 50 psi. Bình chứa đảm bảo có khoảng 190 đến 230 lít.
 • Thực hiện công việc rửa cụ thể như sau :
  • Make sure that you do not operate the starter more than five minutes cumulative : Tổng thời gian các crank không quá 5 phút vì có thể làm hỏng Starter Motor .
  • Cụ thể gồm có 3 cycles: Two cycles with a maximum duration of two minutes for each cycle and one cycle maximum duration of one minute.
  • Between the cycles, there must be a period of 15 seconds minimum when th e N2 speed is zero (0) rpm to allow for the starter rotor lubrication : minimum nghỉ giữa mỗi cycle quay là 15s kể từ khi N2 về 0 để cho phép rotor được bôi trơn trở lại.
  • Quay engine bằng Stator cho đến khi N2 chạm 14% , khi N2 đạt đến mức đó thì thực hiện cấp nước trong vòng 2 phút vào low pressure compressor
  • Dừng quay động cơ và ngâm low pressure compressor trong vòng 10 phút.
  • Sau 10 phút , tiếp tục quay động cơ cho tới khi N2 đạt 14% , tiếp tục cấp nước vào low pressure compressor trong vòng 2 phút.
  • Dừng và ngâm tiếp tục trong vòng 10 phút.
  • Sau 10 phút , tiếp tục quay động cơ đạt đến min của N2 là 14% trong vòng 1 phút.
  • Lưu ý là có thể thực hiện lại 3 cycles trên nhưng phải đển stator motor nguội trong vòng 30 phút.
 • Connect lại các tube , tháo water washing tube và dụng cụ , đóng engine và thực hiện nổ máy min idle trong vòng 15 phút.
 • Done.

Bổ sung : Disconnect the VSV control rod from the actuator and manually move the stator va nes to the fully open position, and install the rig pin.

The variable stator actuating mechanism consists of the following elements:
– One Fuel powered actuator ram
– One Actuator ram/crakshaft draglinks
– One Crankshaft
– One Crankshaft unison ring draglinks
– One Unison rings
– One Spindle levers
Control of the mechanism is by the EEC using power from the fuel system.
The movement of the ram is transmitted to the crankshaft lever by draglinks. The unison rings are formed from hollow square section titanium tubing in circular arcs. The unison ring movement is transmitted to the vane spindle levers by riveted titanium pins. The levers are designed to accommodate the small inherent geometrical imperfections between the lever pins and unison ring movements.

Facebook Comments Box

Leave a Reply